Spotkanie autorskie z Grzegorzem Gzikiem, autorem książki "Dzieci ulicy "

W dniu dzisiejszym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Grzegorzem Gzikiem, autorem książek "Dzieci ulicy ", "I wynagrodzę Ci szkody lat".
Spotkanie niezwykle zainspirowało wychowanków, którzy z zaciekawieniem wysłuchali historii Pana Grzegorza oraz wykazali duże zainteresowanie poruszaną tematyką spotkania.
Na koniec niektórzy wychowankowie otrzymali książki z dedykacją autora.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi za pełne wartościowych przeżyć spotkanie. ????