Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z muzyki dla klas 5 - 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z chemii dla klasy 7 i 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klas 5 - 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z religii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z religii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii dla klasy 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z w-fu dla klasy 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z w-fu dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z w-fu dla klasy 5Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z religii dla klasy 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla kl. 5Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z techniki dla kl. 5Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z religii dla kl. 5Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z plastyki kl. 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z techniki dla kl. 6Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. 6Szczegółowe wymagania z języka angielskiego dla kl. 5Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego kl. 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla kl. 8Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z religii dla kl. 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z Edb dla kl. 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z WOS dla kl. 8