Wolontariat

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działania na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

 

Celem naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie wychowanków do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym i zapoznanie ich z ideą wolontariatu.

 

Poprzez wolontariat uczymy naszą młodzież postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Włączamy naszych podopiecznych do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystujemy ich umiejętności w pracach na rzecz Ośrodka i środowiska lokalnego. Kształtujemy postawy prospołeczne. Motywujemy do aktywnego spędzania czasu wolnego. Integrujemy do pracy w grupie. Współdziałamy z innymi organizacjami młodzieżowymi, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa. Współpracujemy i włączamy się w akcje prowadzone przez inne organizacje. Działamy na rzecz środowiska lokalnego.

 

Sposoby działania naszego wolontariatu:

 1. Angażowanie wychowanków do działania odbywa się poprzez:
  • wzajemne kontakty rówieśnicze,
  • organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Klubie Wolontariusza,
  • uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach dotyczących wolontariatu.
 2. Zmiana wizerunku Ośrodka poprzez poprawę komunikacji między Ośrodkiem a lokalną społecznością.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza planuje służyć pomocą: dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, a także zwierzętom.

 

Drodzy Rodzice i wychowankowie!

Szkolny Klub Wolontariusza przez cały rok stara się wspierać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu! Jeśli chcesz i możesz pomóc zapraszamy do zbiórki wink

Co zbieramy? Wszystko to, co może być potrzebne dla naszych braci mniejszych:

 • sucha karma,
 • puszka dla psa lub kota,
 • ryż,
 • kasza,
 • makaron,
 • kuweta lub żwirek dla kota,
 • smycze, obroże,
 • koce, chodniki, pościel.

Jeśli coś wadzi Ci w domu, jest niepotrzebne, a może przydać się w schronisku, przynieś do MOS. Nasi wolontariusze z przyjemnością dostarczą zwierzakom paczki z prezentami wink akcja bezterminowa, liczy się najdrobniejszy gest! Zapraszamy do pomagania!