Opłata za posiłki

Od września 2018 roku wzrośnie cena za posiłki, dzienna stawka żywieniowa to 16,00 -  śniadanie i kolacja po 4 zł i obiad 8,00 zł.

Opłatę za posiłki wychowanków należy uiszczać z góry do 10-go dnia każdego bieżącego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu 74 1240 5703 1111 0010 4762 7540 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka.

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za posiłki/ miesiąc/ imię i nazwisko dziecka