Nieodpłatna pomoc psychoterapeutyczna

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający przy Caritas Diecezji Radomskiej realizuje w okresie IX.2019 – XII.2021 zadanie  publiczne  pt. “Kolebka* – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego.”

Celem  głównym  Zadania jest utworzenie miejsca "kolebki" dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z całego regionu radomskiego, w którym będzie możliwe naprawianie różnych trudności emocjonalnych i psychicznych jakie zniekształcają zdrowe ich funkcjonowanie w celu przygotowania ich do prawidłowego rozwoju i podejmowania dobrych relacji w rodzinie oraz otoczeniu rówieśniczym i społecznym. 

“Kolebka – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego”  proponuje następujące formy pomocy:

  • grupa wsparcia dla Rodziców Dzieci, które przeżywają różne trudności emocjonalne, bądź są leczone z powodu chorób psychicznych (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)
  • indywidualna psychoterapia dla małych Dzieci (od 0 do 10r. życia), w tym Niemowląt z Matkami  (czas realizacji I.2020r.-XII.2021.)
  • indywidualna psychoterapia dla Młodzieży (od 11 do 18r. życia) (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)
  • indywidualna psychoterapia dla Osób Dorosłych  (czas realizacji I.2020r.-XII.2021r.)
  • psychoterapia dla Par i Rodzin z Dziećmi  (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

 

Caritas Diecezji Radomskiej zaprasza do skorzystania z wymienionych form pomocy Osoby z całego regionu radomskiego, które przeżywają trudności z powodu problemów emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych.

 

W celu skorzystania z wybranej formy pomocy należy dokonać wcześniejszego zapisania się pod numerem telefonu 48/365-10-87 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wszystkie formy pomocy są świadczone w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kościelna 14b.