Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest w mieście potrzebny