Strona główna - MOS Radom - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu

WITAMY NA STRONIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W RADOMIU

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Praca w Ośrodku ukierunkowana jest na stosowanie specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. W placówce funkcjonuje szkoła podstawowa.

 

Celem Ośrodka jest tworzenie wychowankom optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej i zdrowotnej niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów rozwojowych i socjalizacji, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
Placówka przygotowuje wychowanków do życia w społeczeństwie, poprzez kształtowanie ich postaw prospołecznych.

 

Ośrodek swoje zadania realizuje we współpracy z rodzinami wychowanków, instytucjami państwowymi                    i samorządowymi, a także ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

AKTUALNOŚCI