Wyjście do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu