Wyjście nagrodowe

W dniu 27 maja 2019 roku wychowankowie naszego Ośrodka pod opieką pani K. Ponety wybrali się do restauracji KFC. Wyjście zostało zorganizowane w ramach innowacji „W przyszłości będę KIMŚ” jako nagroda w konkursie wewnętrznym ‘Mój zawód… SUPERBOHATER”.

Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem. Prace konkursowe należało wykonać w parach, dzięki czemu rozwijano u wychowanków umiejętność współpracy oraz szacunku do opinii drugiej osoby.