Akcja #SprzątamyDlaPolski

W tym roku szkolnym wychowankowie oraz kadra Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu przystąpiła do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata #SprzątamyDlaPolski, w ramach której sprzątaliśmy okolicę naszej szkoły. Zebraliśmy 6 worków śmieci.

Celem przedsięwzięcia jest walka z zaśmieconymi lasami, parkami i innymi terenami zielonymi. W ten sposób młode pokolenie nie tylko sprząta okoliczne tereny zielone, ale także wyrabia w sobie nawyki odpowiedzialności za środowisko.

Akcja objęta była honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcia wykonywano przy użyciu aparatu pozyskanego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.