Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

Nasz Ośrodek uczestniczy w realizacji projektu unijnego "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia".

W ramach systemu  zostanie m.in. uruchomiony elektroniczny dziennik. Rodzice oraz uczniowie otrzymają dostęp do indywidualnych kont, gdzie nauczyciele będą mogli wprowadzać informację o nieobecnościach w szkole, ocenach , pracach domowych i terminach sprawdzianów.