Klasa V

Przedmiot

Kl.  

Tytuł podręcznika

Autor wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Zestaw ćwiczeń

Język polski

V

Nowe słowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

907/2/2018

 

Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń z  języka polskiego dla klasy piątej

Agnieszka Marcinkiewicz

 Joanna Ginter

Nowa Era

 

Język

 angielski

 

 

V

Brainy-klasa 5 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nick Beare

Macmillan

831/2/2018

Brainy-klasa 5

Zeszyt ćwiczeń  do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nick Beare

Macmillan

 

Matematyka

 

 

Matematyka z kluczem. Klasa 5, część 1. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Marcin Braun 

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 875/2/2018 

Matematyka z kluczem. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Marcin Braun 

Agnieszka Mańkowska 

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

 

Historia

V

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy  piątej     szkoły podstawowej.

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Zeszyt ćwiczeń do historii dla  klasy piątej

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk – Fersch

Nowa Era

Biologia

V

Puls życia. Podręcznik do  biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do  biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jolanta Holeczek

Jolanta Pawłowska

Jacek Pawłowski

Nowa Era

Geografia

V

Planeta Nowa Podręcznik do geografii
dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer

Zbigniew Zaniewicz

Roman Malarz,

Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/1/2018

  Planeta Nowa Zeszyt ćwiczeń do geografii
dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Kamila Skomoroko
Nowa Era

Plastyka

V

 Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Muzyka

V

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki
dla klasy piątej szkoły podstawowej

 Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

852/2/2018

Technika

V

Jak to działa? Klasa 5.Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Informatyka

V

Lubię to! .Podręcznik informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

V

Wędrując ku dorosłości

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy piątej  szkoły podstawowej

Teresa Król

 

Program nauczania zgodny
z podstawą programową kształcenia

ogólnego określoną
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach

szkół (Dz. U. poz. 356

Religia

V

Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

AZ-22-01/10-RA-9/13