Czas wolny - my spędzamy aktywnie

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 - Pani Ewie Izydorskiej, mamy możliwość cotygodniowych amatorskich treningów piłki nożnej. Zajęcia mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, co wpływa pozytywnie na wiele aspektów życia naszych wychowanków.  Zajęcia oprócz rozwijania umiejętności piłkarskich, pozytywnie wpływają na samoocenę i samopoczucie młodzieży, pomagają rozładować nadmiar energii i utrwalają zasady fair-play.