„Tydzień dla chorób zakaźnych”

W ramach akcji "Tygodzień dla profilaktyki chorób zakaźnych"  organizowanej przez Ministerstwo Edukacji, organizacje pozarządowe oraz Główny Inspektorat Sanitarny wychowankowie w ramach zajęć wychowawczych mieli możliwość przybliżyć wiedzę odnośnie odporności, dbania o własne zdrowie oraz zapobieganie rozszerzenia się chorób. Uświadamianie młodym ludziom profilaktyki chorób zakaźnych to jeden z celów edukacji zdrowotnej.