Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z muzyki dla klas 5 i 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z biologii dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z chemii dla klasy 7 i 8Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klas 5 i 7Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla klasy 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z religii dla klasy 5 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z religii dla klasy 7